Drzwi drewniane Dremus.pl

Wniosek unijny

Informujemy, że dzięki wsparciu finansowemu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wsparciu z budżetu państwa w ramach RPO WŁ 2007-2013

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Działanie III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw.

zakupiliśmy m.in.

*formatyzerko - czopiarkę

*suszarnię do drewna

*centrum obróbcze

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

zakupiliśmy m.in:

*Centrum Obróbcze CNC

*Narzędzia obróbcza

*Strugarkę czterostronną

*Prasę

*Automatyczną linię lakierniczą

*Automatyczny stół do okuwania

Oferujemy dzięki temu m.in. suszenie drewna korzystnych cenach oraz wykonywanie usług formatowania, czopowania . Dodatkowo jesteśmyw stanie wykonać dla Państwa każde zlecenie produkcyjne w nowoczesnym parku maszynowym.

Zachęcam wszystkich do składania wniosków i realizacji projektów w Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi i korzystania ze wsparcia EFRR i budżetu państwa.

Muszyński Waldemar Przedsiębiorstwo Dremus

Projekt współfinansowany w ramach III Osi Priorytetowej RPO WŁ

2007-2013 ze środków EFRR i budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego.

Aktualności:

Zobacz katalog on-line

Zobacz katalogi